Algemene Ledenvergadering

Extra ALV op 11 juni 2007

De belangrijkste punten:

Bestuurssamenstelling:

  • vacature penningmeester wordt ingevuld door Ruud Burcksen, neemt de taak over van Ton Moerkens.
  • Ton Moerkens rond dit jaar als secretaris af en draagt zijn taak over aan Addie van Mechelen vanaf november, tot die tijd is ze algemeen bestuurslid. Addie van Mechelen wordt statutair secretaris.
  • Eric van der Laan treeft af als TC en loopt met de nieuwe TC mee tot eind dit jaar. Nieuwe TC Wim van de Brand neemt de taken van Eric van der Laan in de loop van het jaar over.
  • Voorzitter stelt zich herkiesbaar als Voorzitter en wordt gekozen door de aanwezige leden. 

Het volledige verslag is bijgevoegd.