Algemene Ledenvergadering 24 november 2008

Graag nodigen wij je uit voor de eerstkomende algemene ledenvergadering op maandag 24 november 2008 om 19:30 uur in de Multifunctionele ruimte van zwembad “De Stok”.

Tijdens deze ledenvergadering staat het volgende op de agenda:

  1. Opening

  1. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 april 2008

  1. Mededelingen en ingekomen stukken

  1. Begroting 2009

  1. Contributieverhoging

  1. Onze Kampioenen 2007/2008

  1. Rondvraag 

Indien je nog aanvullende punten wilt bespreken tijdens de ledenvergadering willen wij je verzoeken dit voor 17 november a.s. kenbaar te maken (per mail: secretaris@zpv-hieronymus.com).

Wij rekenen op een grote opkomst,

Met vriendelijke groeten

 

Namens het bestuur,

Addy van Mechelen, Secretaris

 

Hieronder vind je de verslagen van de vorige ledenvergaderingen