Beleidsplan

Tijdens de ALV op 16 april 2007 wordt verslag gedaan van de voortgang van de uitvoering van het Beleidsplan (zie bijlage) en een voorstel voor het nieuwe besleidsplan 2007-2010 (zie bijlage) .