Hieronymus deelnemer topsportplatform

Hieronymus timmert behoorlijk aan de weg. Er wordt op hoog niveau gedaan aan wedstrijdzwemmen en met het WOC in huis heeft ook de waterpolo een troef in handen. Roosendaal kent vele sportverenigingen en sporttalenten die streven naar het hoogste niveau, deelname aan Nederlandse of Europese Kampioenschappen, anderen zelfs van Olympische medailles. Iedereen heeft een droom, die echter niet zo maar 1-2-3 werkelijkheid wordt. Het optimale uit je organisatie of sportcarrière te halen lukt namelijk alleen wanneer alles klopt en alle betrokken partijen perfect op elkaar zijn afgestemd en willen samenwerken als een team.

Platform Roosendaal Topsport is een samenwerkingsverband tussen sportverenigingen, organisaties, onderwijsinstellingen, (semi)overheden, en-of andere relevante partijen die elkaar hebben weten te vinden om gezamenlijk het team te vormen dat nodig is om talenten tot volle wasdom te laten komen en verenigingen te laten excelleren. De deelnemende verenigingen zijn Talentencentrum Zuidwest Nederland, Rugby Zebra, Zwem-en polovereniging Hieronymus << Waterpolo en WOC waterpolo/<< Wedstrijdzwemmen, RTC atletiek (AC-MVVB), Atletiekvereniging ARSV THOR, Dynamo Turnvereniging, RMHC Pelikaan, Volleybalvereniging Symmachia en RBC voetbalclub.

Op 14 november is in het bijzijn van de wethouder van Sport, de heer Theunis, een intentieverklaring getekend. Besturen, ook technische staven zullen in de komende periode verdere uitwerking geven aan het platform.

Het Platform Roosendaal Topsport verbindt de aangesloten partijen niet alleen in ambitie maar ook in de bereidheid om met elkaar kennis en expertise uit te wisselen. Delen van kennis op beleidsmatig- bestuurlijk niveau tot aan de expertise die nodig is voor de omkadering van het talent als individu en alles daar tussen heeft de aandacht van het Platform Roosendaal Topsport.