Vertrouwenspersoon

Algemeen

ZPV Hieronymus wil voor al haar leden en betrokkenen vooral een sportieve en plezierige vereniging zijn. Het meest voornaam is dat iedereen op een prettige manier met elkaar een gezamenlijk doel tot uiting kan brengen, namelijk ontspanning en voldoening door middel van de zwemsport, ieder op zijn eigen positieve wijze.

Als zwemmer, in welke bedrijvende vorm dan ook, kan je kwetsbaar zijn. Het is dan ook van belang dat er binnen de vereniging sprake is van een veilig sportklimaat. In dit klimaat dient ieder lid en betrokkene zich op zijn eigen wijze prettig te voelen in het uitoefenen van zijn of haar ‘taak/functie’ en indien dit niet het geval is, er ruimte is om deze gevoelens te uiten, waar op een discrete manier mee omgegaan wordt. Daar waar veel mensen samen zijn en sporten, lopen in onderlinge verhoudingen dingen soms anders dan gewenst. ZPV Hieronymus tolereert echter geen ongewenste omgangsvormen. Dit wordt preventief beoogt door o.a. alle trainers, coaches en begeleiders een actief (bij)scholingstraject te laten volgen binnen hun divisie, maar hiernaast is er vanaf heden ook een vertrouwenscontact persoon aangesteld binnen de vereniging.

Doel en taken van de vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon van ZPV Hieronymus heeft als doel aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen en te reageren op meldingen. Deze is lid van de vereniging en heeft een volledig onafhankelijke positie, los van het bestuur. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en stelt verhelderende vragen om de situatie zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen. Zij helpt om tot een voorgestelde oplossing te komen, maar is niet diegene die inhoudelijk met het gestelde probleem aan de slag gaat. Wel heeft deze haar lijnen en contactpersonen om de perso(o)n(en) met de gestelde ongewenste situatie, zo discreet en passend mogelijk door te verwijzen. De vertrouwenscontactpersoon gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie, is transparant in de communicatie met de melder en zal niets doen buiten de instemming van deze persoon om.

Wanneer wend ik me tot de vertrouwenscontactpersoon?

Iedereen binnen de vereniging die zich slachtoffer voelt van ongewenste gedragsvormen, in welke vorm dan ook, kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. In het algemeen kan hierbij worden gedacht aan benaderingswijzen van anderen waar jij jezelf niet prettig bij voelt. Ieder voor zich heeft hierin een grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor jij je onprettig voelt, dan heet dat een ongewenste omgangsvorm. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn:

  • Pesten, treiteren
  • Intimideren, manipuleren
  • Oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer, bestuurslid, commissielid
  • Seksuele intimidatie of geweld
  • Andere vormen van machtsmisbruik

 

Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenscontactpersoon.

Ben je onder de 12 jaar, dan is het prettig dat een ouder bij het gesprek aansluit. Indien dit gezien de situatie niet mogelijk is, kan samen naar een passende oplossing worden gezocht.

Even voorstellen

Melissa van Hooijdonk is vanaf heden aangesteld als vertrouwenscontactpersoon binnen ZPV Hieronymus. Zij is momenteel 28 jaar en enige jaren geleden afgestudeerd als ontwikkelingspedagoog en is in het dagelijks leven werkzaam als persoonlijk begeleider binnen een woonvoorziening met jongeren met een licht verstandelijke beperking en een complexe gedragsproblematiek (Idris, onderdeel van Amarant).

Vanuit haar functie heeft zij ervaring met het luisteren naar en het in beeld brengen van probleemsituaties, om vertrouwelijk met informatie om te gaan en waar nodig adviezen te geven.

Zij is gehuwd en verwacht haar eerste kindje. Zelf is zij geen actief zwemmer, maar heeft wel een connectie met de vereniging doordat haar partner actief lid is en zij meerdere malen als vrijwilliger tijdens zwemwedstrijden heeft meegeholpen. Wel is ze actief in de sportwereld met tennissen, dansen en fitnessen.

Via onderstaande gegevens is Melissa te bereiken:
E-mail: vertrouwenspersoonhieronymus@gmail.com
Telefoon: 06 23 40 46 97

Doordat Melissa onregelmatige diensten werkt is het mogelijk dat zij niet direct uw bericht kan beantwoorden. Doorgaans zal zij binnen één à twee dagen reactie geven.