Algemeen

Beleidsplan

Tijdens de ALV op 16 april 2007 wordt verslag gedaan van de voortgang van de uitvoering van het Beleidsplan (zie bijlage) en een voorstel voor het nieuwe besleidsplan 2007-2010 (zie bijlage) .

Contributie en inschrijving

Als je een paar keer gratis bent komen proefzwemmen bij 1 van de sporttakken van Hieronymus, en wil je lid worden van onze vereniging, dan kun je je inschrijven met het bijgaande inschrijfformulier. Dit kun je uitdraaien, invullen en inleveren bij de betreffende sporttak. Bij startdatum vult u de datum in van de eerste training nadat u de proeftrainingen hebt gehad.

Jubileumboek

Jubileumboek 60 jarig bestaan van Zwem- en polovereniging Hieronymus / samengesteld door Ellen van Loon, Ted Rebers, Ralph Hamerlinck.

Als je deze jubileumuitgave doorbladert zie je per periode van 10 jaar een aantal hoogtepunten in beeld verschijnen. De redactie is erin geslaagd met beeld en tekst de historie 'te vangen'. Dit kan uiteraard geen compleet beeld zijn.

Daarvoor is te veel materiaal verloren gegaan of niet ingediend. Het wel aanwezige materiaal is echter ruim voldoende om het beeld te schetsen van een van meet af aan erg actieve vereniging waar het goed toeven is.

Het zijn de trainingen en wedstrijden met de diverse topprestaties en kampioenschappen die individueel het meest indruk maken op de sporters zelf. Voor het collectief van een vereniging als Hieronymus zijn echter de evenementen en bijzondere gebeurtenissen de zaken die het meest blijven hangen en de historie vormgeven. En die hebben we dan ook vooral in de archieven gevonden en zult u in dit boek aantreffen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen