KNZB Challenger kb

Datum: 
zaterdag, 10 oktober 2015 - 13:00
Lokatie: 
Roosendaal
Vereniging: 
Hieronymus

Op 10 en 11 oktober 2015 vindt in zwembad de Stok een KNZB Challenger kb plaats

Programma en bepalingen en meer info volgt later.

 

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016

Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challenger en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor betreffende challenger. 

Algemene Bepalingen KNZB Challenger

Algemeen
De KNZB Challenger wedstrijden willen NTC, RTC zwemmers ( zowel regulier als IPC) en de zwemmers die op NK Niveau presteren een wedstrijdmogelijkheid bieden. De opzet is zo gekozen dat deze zwemmers in de wedstrijd de locale verenigingszwemmers treffen die graag op dit niveau hun krachten willen meten. De Nationale Selectie zal ook dit seizoen een aantal wedstrijden in Nederland zwemmen, bedoeld als test tussen de grote toernooien en kwalificatiewedstrijden. Deze wedstrijden vinden verspreid over het land plaats zodat op meer plaatsen de nationale toppers in actie te zien zijn.
Organisatie en accommodatie
De eerste wedstrijd wordt gehouden op de korte baan ( ook met het oog op het ONK), de overige wedstrijden vinden plaats in de lange baan.
Er wordt gestreefd naar een hoog niveau van facilitering 
o Elektronische tijdwaarneming aan beide zijden
o Een geoliede organisatie en officialkorps
o Beschikbaarheid van livetiming
 

Data

11-10-15 Roosendaal, zwembad de Stok (Hieronymus) korte baan. ( plus 10 oktober)
07-11-15 (nb)
22-11-15 Eindhoven, Pieter van de Hoogenband Zwemstadion (RTC/PSV)
13-02-16 Drachten, zwembad de Welle (RTC/DZ&PC) (plus 14 feb)
27-02-16 Den Haag (plus 26 en 28 feb), Hofbad  (The Hague Gold cup) (Racing Club)
13-03-16 Dordrecht , Sportboulevard Dordrecht  (RTC/MNC)
09-07-16 Alkmaar, Sport- en recreatiecomplex ”Hoornse Vaart  (RTC/DAW)
 

Programma

Zie hoofdstuk 2

Kosten

In het inschrijfgeld bedraagt per afstand:
50 meter                 €  4,-  
100 meter               €  5,-  
200m                     €  6,- 
400m                      €  7,-     
lange afstanden    €10,-
De organiserende vereniging stuurt na het definitief maken van de startlijst een inschrijfbevestiging tevens factuur voor de wedstrijd.
De inschrijfgelden dienen uiterlijk de donderdag voor de wedstrijd per bank overgemaakt te worden naar de organiserende vereniging.

Entree

Entree voor publiek bedraagt € 5,-  
Toeschouwers <12 jr en –niet fungerende- KNZB officials-  betalen € 2,-
Entree zonder programmaboekje is € 4,-

Wedstrijdbepalingen

Bij deze wedstrijd geldt de 1-startsregel. De serie-indeling is op basis van de snelst ingeschreven tijden. 
Er kan om de wedstrijdlengte te beperken een maximaal aantal series worden vastgesteld
De wedstrijd wordt georganiseerd conform de bepalingen van de KNZB. in alle gevallen waar het KNZB reglement en/of deze bepalingen niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de organiserende vereniging.
De maximale duur van de wedstrijd per dag is ca 2,5 uur voor de voorrondes
Er zullen bij elke wedstrijd op 2 afstanden finales gezwommen worden. Deze worden direct na de voorrondes ( na een pauze van ca 20 minuten gezwommen). De organisatie zal in hoofdstuk 2 de afstanden waarop de finales gezwommen worden en eventuele categorieën waarin de finales worden gezwommen bekend maken.

Toelating

De door de KNZB aangemelde zwemmers worden geplaatst. Verder kan de organiserende vereniging besluiten bepaalde zwemmers (o.a. eigen leden) voorrang te geven bij inschrijving.
De organisatie heeft de mogelijkheid om zwemmers direct in de finale te plaatsen. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt dan zal dit voor de wedstrijd bekend worden gemaakt.
Indien het aantal inschrijvingen de beschikbare wedstrijdtijd overschrijdt, zal de organisatie inschrijvingen moeten afwijzen en op de reservelijst plaatsen.

Inschrijving en afmelding

De inschrijving dient uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd per e-mail binnen te zijn
De inschrijving dient te worden toegestuurd als LXF bestand, inclusief een verzamellijst in pdf en onder vermelding van de naam van de vereniging (2015-MM-DD=”Vereniging”-KNZBchallenger
De inschrijving staat open voor junioren en ouder.
Er kan worden ingeschreven met de snelst gezwommen tijd, korte of lange baan.
Uiterlijk 7 dagen voor de wedstrijd zal een voorlopige plaatsingslijst via de livetimingssite bekend gemaakt worden 
per deelnemende verenigingen zal per 10 deelnemers één gratis programma beschikbaar.
afmeldingen die tot uiterlijk maandag voor de wedstrijd  20.00 uur worden doorgegeven worden meegenomen in het programmablad. Afgemelde zwemmers zullen tot dan worden vervangen door reservezwemmers.
Zwemmers die, nadat alle afmeldingen zijn verwerkt, og op de reservelijst staan zullen door de organisatie automatisch worden afgemeld.
Afmeldingen na maandag voor de wedstrijd  20:00 uur dienen direct door gegeven te worden per email  tot uiterlijk15 minuten voor aanvang inzwemmen aan de jurytafel te worden doorgegeven en zullen als afgemeld (AFGEM) worden geregistreerd. Het startgeld is hierbij wel verschuldigd!
De definitieve deelnemerslijst zal uiterlijk woensdagavond voor de wedstrijd  worden gepubliceerd, voor alle op deze lijst vermelde starts is het startgeld verschuldigd.

Officials

Deelnemende verenigingen met minder dan 5 zwemmers dienen 1 jurylid door te geven, bij 5 tot 10 zwemmers minimaal twee juryleden en bij tien of meer zwemmers drie juryleden.
De inschrijving wordt pas definitief geaccepteerd indien de deelnemende vereniging voldoende juryleden heeft aangeleverd. Gezien het niveau van wedstrijd dienen alle tijdwaarnemers tenminste de bevoegdheid 3 te hebben. 
Het juryvoorblad wordt uiterlijk donderdag voorafgaand aan de wedstrijd via de livetiming gepubliceerd. Juryleden die niet op deze lijst vermeld staan zijn niet opgesteld,
deelnemende verenigingen dienen hun juryleden hier zelf over te informeren. 

Uitslagen

De uitslag (pdf, lxf en gescand voorblad+uitslag) worden direct na de wedstrijd op livetiming gepubliceerd.

Specifieke Bepalingen KNZB Challenger

KNZB Challenger deel 1.
Organiserende vereniging:
Zwem- en Polo Vereniging Hieronymus
 

Zwembad:

Zwembad De Stok
De Stok 1
4703 SZ Roosendaal
T: 0165 58 59 59
F: 0165 58 59 58
E: info@zwembaddestok.nl
W: www.destok.nl 
 

Datum/ tijd wedstrijd:

Zaterdag 11 oktober
Zondag 12 oktobet
Start inzwemmen         13.15 uur
Start juryvergadering   13.15 uur
Einde inzwemmen         13.50 uur
Start wedstrijd              14.00 uur
Start finales                   17.00 uur
Einde wedstrijd              17.30 uur

Contactpersoon ( inschrijving afmeldingen):

Kees Verhulst  tel 0653899930 email wedstrijdzwemmen@zpv-hieronymus.com

Livetiming:

http://www.zpv-hieronymus.com/liveresults/20151010challenger

Bankgegevens:

Rabobank NL95RABO0144309610 t.a.v. ZPV- Hieronymus, Roosendaal
Onder vermelding van wedstrijddatum + naam + plaats van uw vereniging.


Informatie voor inschrijvers, coaches en zwemmers

Bij de challenger in Roosendaal willen we zo veel mogelijk zwemmers de kans geven om te starten met de RTC/NTC zwemmers.
De organisatie heeft daarom een 2 daags programma gemaakt waarbij op de zondag de Challengerafstanden worden gezwommen.

Schrijf in, iedereen mag starten op zaterdag, de snelste 24 niet RTC zwemmen op zondag samen met landelijke (sub)toppers

Zaterdag 11 oktober:  

Doordat we de wedstrijdlengte op zowel zaterdag als zondag beperkt willen houden  zullen voor een directe plaatsing op de zondag naar verwachting  de NTC/RTC zwemmers zwemmers met NJJK/ ONK limieten hebben en de regionale top een directe startplek kan krijgen ) 
We willen echter iedereen de kans geven een keer mee te zwemmen met de top van Nederland.
Op zaterdag is er daarom een programma waarbij junioren, jeugd en seniorenzwemmers de mogelijkheid krijgen om mee te zwemmen. Op de 100m afstanden krijgen de 6 snelste junioren, jeugd, senioren de kans om op zondag te starten met de challengerzwemmers.
(De plekken zijn bedoeld voor zwemmers die niet direct geplaatst zijn, zwemmers die een directe plaatsing ( qua tijdindeling  zouden hebben als ze op zondag ingeschreven zouden zijn komen niet in aanmerking)

Zondag 12 oktober

Op het programma staat welke afstanden op zondag zijn geprogrammeerd.  .Op 2 afstanden zal er na de pauze een losse finale worden gezwommen
De wedstrijdlengte wordt beperkt tot 2,5 uur.
In de series schoolslag en wisselslagworden de  zwemmers olympisch ingedeeld.
 
Na pauze finale schoolslag en wisselslag
Dan is er een pauze en na de pauze zijn er finales schoolslag en wisselslag.
In de finale zwemmen telkens 3 series:
1. Niet RTC/NTC zwemmers
2. RTC/NTC zwemmers
3. Paralympische zwemmers
De zwemmers die niet een directe startplek op zondag hebben krijgen de mogelijkheid om op zaterdag in de series alsnog een startplek voor zondag te verwerven.
 
Schematisch ziet het programma er dus als volgt uit:
Zaterdag
Voorrondes  ->  6 snelste junioren, jeugd en senioren ( heren en dames) krijgen startmogelijkheid op zondag bij de RTC/NTC
Zondag
Voorrondes met daarbij de 6 snelste series van de zaterdag->
Pauze->
Finales->
Schoolslag en wisselslag in 3 series: Niet NTC/RTC zwemmers/ NTC/RTC zwemmers/ paralypische zwemmers

Voor de inschrijvers:

Het is toegestaan om de zwemmers op beide dagen in te schrijven. Indien u na publicatie van de plaatsingslijst ( waaruit blijkt dat een zwemmer  direct op zondag mag starten ) een zwemmer uit het zaterdagprogramma wil terugtrekken dan kan dat kosteloos (mits dat tijdig gebeurd).  Vermeld in de mail bij de inschrijving een contacttelefoonnummer zodat indien nodig er overleg kan plaatsvinden.
 

Contactpersoon ( inschrijving afmeldingen):

Kees Verhulst  tel 0653899930 email wedstrijdzwemmen@zpv-hieronymus.com
Voor info over limietwedstrijden Hieronymus korte baan 8 november en 6 december (Roosendaal) en 
 Lange baan 14 februari (Eindhoven) zie: http://www.zpv-hieronymus.com/wedstrijdzwemmen/limietwedstrijden-georganiseerd-door-hieronymus


Programma

KNZB Challenger korte baan Roosendaal, 10- - 11-10-2015
Programmastructuur
Sessie 1 - zaterdag 10 oktober 2015 25m, Banen 1 - 6
1. Heren, 100m vrije slag
2. Dames, 100m vrije slag
3. Heren, 100m schoolslag
4. Dames, 100m schoolslag
5. Heren, 100m vlinderslag
6. Dames, 100m vlinderslag
7. Heren, 100m rugslag
8. Dames, 100m rugslag
9. Dames, 200m vrije slag
10. Heren, 200m vrije slag
109. Dames, 50m vrije slag
110. Heren, 50m vrije slag
 
Sessie 2 - zondag 11 oktober 2015
21. Dames, 50m vlinderslag
22. Heren, 50m vlinderslag
23. Dames, 100m vrije slag
24. Heren, 100m vrije slag
25. Dames, 50m rugslag
26. Heren, 50m rugslag
27. Dames, 100m schoolslag
28. Heren, 100m schoolslag
29. Dames, 50m vrije slag
30. Heren, 50m vrije slag
31. Dames, 100m vlinderslag
32. Heren, 100m vlinderslag
33. Dames, 50m schoolslag
34. Heren, 50m schoolslag
35. Dames, 100m rugslag
36. Heren, 100m rugslag
37. Dames, 100m wisselslag
38. Heren, 100m wisselslag
39. Dames, 200m vrije slag
40. Heren, 200m vrije slag
 
Finaleafstanden
28. Heren, 100m schoolslag
27. Dames, 100m schoolslag
38. Heren, 100m wisselslag
37. Dames, 100m wisselslag