Uitleg Diskwalificatiecodes

Bij wedstrijdzwemmen moet je je net als bij andere sporten strikt aan de spelregels houden. Er zijn hele strikte regels door de KNZB opgesteld die gaan over hoe je te gedragen in het zwembad en hoe je precies de zwemslagen en keerpunten hoort te zwemmen. 

Met name bij dit laatste (zwemslagen en keerpunten) kan het natuurlijk voorkomen dat je een fout maakt. Vooral in een belangrijke wedstrijd is het van belang om dergelijke fouten te voorkomen omdat je dan namelijk gediskwalificeerd wordt. Het is dan vervelend omdat je de race dan eigenlijk voor niks hebt gezwommen. Op de uitslag staat dan achter je naam DQ en onder aan de uitslag staat een code. Hieronder staan de codes met een korte uitleg. Als je gediskwalificeerd bent vanwege een foute slag of fout keerpunt kun je het beste met je trainer overleggen. Deze kan dan extra oefeningen geven om te voorkomen dat je in de toekomst nog een diskwalificatie krijgt. 

Als je een wedstrijd in België zwemt wordt in om dezelfde redenen gediskwalificeerd. De code op de uitslag zijn wel anders.  Voor een overzicht van de Belgische Diskwalificatiecode Belgie klik hier: 

 


Reden diskwalificatie


CodeNaamvsrussvlwsmvbfadplPers.EstafetteLenex

AA
AB
AC
AD
AE
AF
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ

EA
EB
EC
ED
EE
EF
RA
RB
RC
RD
RE
RF
RH
RI
RJ
RK
RL
SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SP
SQ
SR
SS
ST
VA
VB
VC
VD
VE
VF
VG
VH
VI
VJ
VK
VL
VM
VN
VO
VP
VQ
VRA
VRB
VRC
VRD
WA
WB
OA
OB
OC
OD
OE
OF
OG
OH
OI
OJ
OK
KNZB Diskwalificatiecodelijst 2015-2016
Gestart voor het startsignaal (en wel gezwommen).
Gestart voor het startsignaal en de start is afgefloten (uitsluiten voor dat progr.nr.).
Na een officiële waarschuwing zich niet gehouden aan de startdiscipline. (uitsluiten voor dat prog.nr.)
Gestart nadat het vertrek heeft plaatsgehad.
De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd.
De aangegeven afstand niet uitgezwommen.
Gezwommen in een andere baan dan waarin is gestart.
Gelopen over en/of afgezet van de bodem.
Te water gegaan bij een nummer waarop men niet is ingeschreven.
Na het beëindigen van de race niet onmiddellijk het water verlaten.
Tijdens het water verlaten een deelnemer gehinderd die de race nog niet heeft beëindigd.
Gebruik gemaakt van hulpmiddelen of tape gebruikt op het lichaam.
Leeftijdsbepalingen overschreden.
Niet gerechtigd gestart.
Schuldig gemaakt aan ongepast gedrag.
Niet goedgekeurde zwemkleding gebruikt of meer dan 1 zwempak gedragen.
**tussentijden noteren t/m de laatste zwemmer voor de fout is begaan
Te vroeg overgenomen.
De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde.(rug,school,vlinder,vrij)**
De estafette niet gezwommen met de opgegeven deelnemers.**
De estafette niet gezwommen conform de opgegeven startvolgorde.**
Bij estafette wisselslag de vrije slag gezwommen als school- vlinder- of rugslag.**
Een ander ploeglid te water gegaan voordat alle ploegen de wedstrijd hebben beëindigd.
Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.
Stond tijdens de race.
Rugligging verlaten tijdens de race zonder het keerpunt in te zetten.
Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder het keerpunt in te zetten.
Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel.
Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de rugligging niet aangenomen.
Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.
Tijdens de start de tenen over de overloopgoot of bovenkant van aantikplaat geklemd.
Lichaam geheel onder water gedurende de race of bij de finish (geldt niet voor kp en eerste 15 m na start en keerpunt)
Keer- of eindpunt niet in eigen baan aangeraakt.
De tenen van beide voeten niet in contact met de wand of aantikplaat bij gebruik voetsteun.
Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte v.d. 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien.
Het hoofd heeft niet tijdens iedere cyclus het wateroppervlak doorbroken.
De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig en/of in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig en/of in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
De handen niet tezamen van de borst naar voren gebracht.
Tijdens de race de ellebogen niet onder het wateroppervlak gehouden.
Na de 1e armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht.
Bij de achterwaartse beweging van de beenslag de voeten niet naar buiten bewogen.
Stond tijdens de race.
Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.
Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt.
Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt.
Bij het keer- en/of eindpunt niet aangetikt met de handen (wel afgezet).
Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt.
Tijdens de race op de rug gedraaid.
Eén of meerdere vlinderbeenslagen gemaakt na de eerste schoolslagbeenslag.
Bij de laatste slag voor keer- of eindpunt een beenslag gemaakt, die niet vooraf is gegaan door een armslag
Meer dan één vlinderbeenslag na start en/of keerpunt gemaakt.
Met handen over elkaar keer- of eindpunt aangetikt.
Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de borstligging niet aangenomen.
Na de start en/of keerpunt meer dan één armdoortrekbeweging onder water gemaakt.
Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht.
Armen niet over het water naar voren gebracht.
Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak.
De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd.
Stond tijdens de race.
Bij de laatste armslag voor keer- en/of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht.
Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.
Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
Niet aangetikt met de handen bij het keer- en/of eindpunt.(wel afgezet)
Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt.
Tijdens de race op de rug gedraaid.
Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.
Lichaam geheel onder water gedurende de race (geldt niet voor kp en eerste 15 m na start en keerpunt)
De armen niet gedurende de gehele race over het water naar voren gebracht (meerdere beenslagen achter elkaar zonder armslag).
Met handen over elkaar keerpunt of eindpunt aangetikt.
Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de borstligging niet aangenomen.
Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel.
Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.
Lichaam geheel onder water gedurende de race (geldt niet voor kp en eerste 15 m na start en keerpunt).
Tijdens de race gelopen over de bodem
De vrije slag gezwommen als school- vlinder- of rugslag.
De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde.
Niet gedurende de race, van (voor-) start tot en met finish, de cap op het hoofd gedragen.
Na waarschuwing(en) toch voor de startlijn blijven liggen.
Bij het ingehaald worden de inhalende deelnemer gehinderd.
Onvoldoende afstand gehouden tot de andere deelnemer(s).
Buiten het aangegeven parcours gezwommen.
Gebruik gemaakt van “gangmaking” door begeleidingsboot.
Lichamelijk contact gemaakt met de begeleidingsboot.
Aanwijzingen van de kamprechter(s) te water of op de kant niet opgevolgd.
Trekken aan, duwen tegen of anderszins manipuleren van boeien en/of obstakels langs de baan gedurende de race bij keerpunt en/of start en finish.
Boei(en) verkeerd en/of niet gerond.
Niet (tijdig) aanwezig bij briefing of inchecken.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NED.AA
NED.AB
NED.AC
NED.AD
NED.AE
NED.AF
NED.AH
NED.AI
NED.AJ
NED.AK
NED.AL
NED.AM
NED.AN
NED.AO
NED.AP
NED.AQ

NED.EA
NED.EB
NED.EC
NED.ED
NED.EE
NED.EF
NED.RA
NED.RB
NED.RC
NED.RD
NED.RE
NED.RF
NED.RH
NED.RI
NED.RJ
NED.RK
NED.RL
NED.SA
NED.SB
NED.SC
NED.SD
NED.SE
NED.SF
NED.SG
NED.SH
NED.SI
NED.SJ
NED.SK
NED.SL
NED.SM
NED.SN
NED.SO
NED.SP
NED.SQ
NED.SR
NED.SS
NED.ST
NED.VA
NED.VB
NED.VC
NED.VD
NED.VE
NED.VF
NED.VG
NED.VH
NED.VI
NED.VJ
NED.VK
NED.VL
NED.VM
NED.VN
NED.VO
NED.VP
NED.VQ
NED.VRA
NED.VRB
NED.VRC
NED.VRD
NED.WA
NED.WB
NED.OA
NED.OB
NED.OC
NED.OD
NED.OE
NED.OF
NED.OG
NED.OH
NED.OI
NED.OJ
NED.OK
© KNZB september 2015